مژده به مربیان عزیز و زحمتکش ورزشی

 

به اطلاع می رساند که سازمان ITFC پس از مدتها پیگیری و برگزاری جلسات مختلف 

طرح بیمه بازنشستگی ویژه مربیان را در سال 1396 ثبت نمود

مربیان عزیری که تمایل به استفاده از این طرح را دارند می توانند با عضویت رایگان در سازمان ITFC

از خدمات بیمه ای و ورزشی سازمان بهرمند گردند