سازمان ITFC از بین مربیان واجد شرایط در دو بخش

آقایان و بانوان از سراسر کشور نماینده فعال می پذیرد

 

با شرایط و خدمات ویژه

بیمه مربیان

تطبیق احکام

اعزام به مسابقات مختلف در تمامی سطوح

شرکت در کارگاه های علمی و عملی ارتقاء درجات مربیگری

و .....

 

جهت اخذ نمایندگی رزومه خود را بصورت فایل pdf در واتساپ

به شماره 09197672814 ارسال نمایید